Bierzmowanie

Zgodnie z zasadami, które obowiązują w naszej archidiecezji, przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa przez cały okres nauki w gimnazjum. W ramach klasy pierwszej oraz drugiej kandydat do bierzmowania winien uczestniczyć w spotkaniach przy parafii, które potwierdza w indeksie, oraz winien uczestniczyć w systematycznej spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca i we Mszy św. (spowiedź jest możliwa przed Mszą świętą). 

W klasie trzeciej gimnazjum spotkania trwają przez cały rok szkolny (za wyjątkiem stycznia) co tydzień i obejmują również systematyczną pierwszopiątkową spowiedź i Komunię świętą.

Godziny spotkań dla poszczególnych grup podawane są w ogłoszeniach parafialnych.