Rada Duszpasterska

Rada duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. 
– Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty.
– Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
– Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
– Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
– Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).
– Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.

Skład Rady Duszpasterskiej:
1. ks. proboszcz  Krzysztof Kozioł

2. Stanisława Bartosik

3. Roman Fudała

4. Jolanta Głowacz

5. Małgorzata Grzyb

6. Adam Jamrozik

7. Jolanta Knapik

8. Andrzej Mamica

9. Tadeusz Mikłas

10. Kazimierz Pająk