Róże Różańcowe

Róża różańcowa

“Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: “Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.”
Jan Paweł II

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec. Modlimy się w osobistych intencjach .

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (…)

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Podsumowując każdy członek Róży Różańcowej:

 • codziennie odmawia 1 dziesiątkę różańca,
 • przez miesiąc rozważa tę samą Tajemnice Różańca Świętego np. Narodzenie Pana Jezusa,
 • przez miesiąc modli się w wyznaczonej intencji.

Organizacja:

 • zmiana tajemnic następuje co miesiąc, na spotkaniach Róży Różańcowej, w niedzielę po Mszy Św. w kościele.

Założyciel: ks. Sławomir Łacny

Róża św. Rity

Róża św Rity

Zelator – Krystyny Figiel

Zmiana tajemnic – I niedziela miesiąc

1.   Ciupek Stanisława
2.   Dutka Alicja
3.   Figiel Krystyna
4.   Fudała Irena
5.   Fudała Irena
6.   Jamróz Jolanta
7.   Kania Cecylia
8.   Kania Małgorzata
9.   Kania Zofia
10. Kozub Maria
11. Kurek Marianna
12. Maciejowska Cecylia
13. Mikłas Władysława
14. Nowosad Helena
15. Skwarek Władysława
16. Śledzińska Józefa
17. Ślęczek Józefa
18. Tokarek Józefa
19. Urban Władysława
20. Wołek Janina

Róża św. Barbary

Róża św Barbary

Zelator – Renata Pypłacz 

Zmiana tajemnic – II niedziela miesiąca

1.   Brodzińska Krystyna
2.   Buła Pelagia
3.   Cholewa Maria
4.   Gębala Alfreda
5.   Gołas Janina
6.   Gregorczyk Irena
7.   Grudzień Stanisława
8.   Jamrozik Janina
9.   Malczyk Danuta
10. Oleksiewicz Krystyna
11. Patucha Genowefa
12. Piotrowska Krystyna
13. Pociecha Emilia
14. Pstraś Marta
15. Pypłacz Renata
16. Skwarek Emilia
17. Ślusarczyk Alina
18. Warchoł Józefa
19. Wierzba Genowefa
20. Zielińska Maria

Róża św. Faustyny

Róża św Faustyny

Zelator – Zofia Śnieżek

Zmiana tajemnic – III niedziela miesiąca

1.   Buczek Wiesława
2.   Dulowska Zdzisława
3.   Głowacz Aleksandra
4.   Głowacz Marek
5.   Jamrozik Adam
6.   Jurkiewicz Fryderyka
7.   Knapik Jolanta
8.   Knapik Roman
9.   Łyszczarz Emilia
10. Siewniak Halina
11. Skwarek Czesława
12. Szymura Krystyna
13. Śnieżek Ignacy
14. Śnieżek Zofia
15. Tarnawska Janina
16. Tuszyc Małgorzata
17. Ladra Bożena
18. Wojtasik Barbara
19. Zając Lidia
20. Zając Tadeusz

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY NA ROK 2022

STYCZEŃ
O wychowanie do braterstwa
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle
religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która
rodzi się z bycia braćmi.

LUTY
Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i 
odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

MARZEC
O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze
ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

KWIECIEŃ
Za pracowników służby zdrowia
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i 
starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

MAJ
O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię
rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

CZERWIEC
Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom
przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

LIPIEC
Za osoby starsze
Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich
doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i 
odpowiedzialnością.

SIERPIEŃ
Za małych i średnich przedsiębiorców
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i 
społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie
społeczności, w których żyją.

WRZESIEŃ
O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w 
ustawodawstwie wszystkich państw świata.

PAŹDZIERNIK
O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności,
braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

LISTOPAD
Za dzieci, które cierpią
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do 
edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

GRUDZIEŃ
Za organizacje wolontariatu
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby
pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy
na poziomie międzynarodowym.

Watykan, 9 stycznia 2021 r.
papież Franciszek