Schola

Schola

„Kto śpiewa, dwa razy się modli”
Św. Augustyn

Nazwa „Schola” początkowo oznaczała szkołę założoną w Rzymie w IV w., złożoną ze śpiewaków doskonalących się w swoim zawodzie, dla uświetnienia liturgii papieskiej. Za przykładem Rzymu powstawały coraz liczniejsze takie szkoły na terenie całego Kościoła. Około XIV w. schola jednogłosowa musiała ustąpić pod naporem chórów wielogłosowych.

Patronką Scholi jest św. Cecylia – dziewica i męczennica. Jest to również patronka wszystkich chórzystów, muzyków, lutników, organistów, zespołów wokalno – muzycznych, muzyki kościelnej.
Święta Cecylia najprawdopodobniej żyła i poniosła śmierć za wiarę za panowania cesarza Marka Aureliusza i za czasów papieża Urbana, na przełomie II i III wieku. Była osobą młodą, córką zamożnych rzymskich patrycjuszy. Z chrześcijaństwem zetknęła się już w dzieciństwie. Niestety, w zachowanych opisach jej męczeństwa trudno odróżnić fakty historyczne od legend. Cecylia w młodości ślubowała dziewictwo z miłości do Chrystusa. Mimo że zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze pozyskała dla Chrystusa swego męża i jego brata.

 
Modlitwa do św. Cecylii
Cecylio Święta, Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza
Strażniczko harmonii,  z tonów czynisz piękny splot
By dźwięcznym, czystym był wspólny głos
Nauczycielko cierpliwości i wytrwania
Przyjm prośby nasze i błagania
By śpiewało nam się lżej
W swej opatrzności głos każdy miej
Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach
Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach
Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba
Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!